UDUT

Zesílení zásobníku uhlí
ÚDUT 1999
Vishay VII

Výrobní hala
Vishay - Sokolov 2001
Tereza

Odvlhčení zdiva
Vila Tereza - Most 2002
ETI

Příkopový zásobník uhlí
Elektrárna Tisová 2002
VA Michal

Vodní areál Michal
Sokolov 2004
Savoy

Lázeňský komplex Savoy
Karlovy Vary 2004
Plovarna CB

Rekonstrukce koupaliště
České Budějovice 2006
Reframo

Dřevěný strop haly
Reframo - Kadaň 2006